|
|

Prange BV participeert in Smart Space Cluster

In het kader van de Smart Industry trend heeft een aantal Oost-Nederlandse bedrijven hun krachten gebundeld om co-development te stimuleren. In het samenwerkingsproject ontwikkelen bedrijven, samen met kennisinstellingen, innovatieve producten voor de ruimtevaart.
smart-space-cluster-410X350

Smart Space Cluster
Het Smart Space Cluster is een initiatief waarbij de bedrijven, door slim samen te werken en over de grenzen van hun eigen competenties heen te kijken, de kansen die Smart Industry biedt, proberen te verzilveren. Het doel is om gezamenlijk onderzoek en productontwikkeling uit te voeren, om zodoende de regionale industrie te versterken.
Op 27 november 2015 gaat het Smart Space Cluster officieel van start, waaraan Prange trots participeert.

Expertise Prange
Het onderzoek en de productontwikkeling moeten leiden tot innovatieve producten die voortkomen uit een samensmelting van de kennis die aanwezig is op het gebied van sensortechnologie, optische instrumentatie en precisiemechanismen.
De bijdrage van Prange aan dit project is gebaseerd op de expertise in precisiemechanismen en sensortechnologie. Prange heeft 15 jaar ervaring met precisie assemblage van sensoren en complexe systemen op microscopisch niveau; “wij assembleren producten ter grootte van een dobbelsteen, waar tientallen componenten in verwerkt worden,” aldus Jaap Wansink, accountmanager van Prange. “De hoge kwaliteit en de graad van precisie die daarbij wordt gevraagd, zie je ook terug in projecten voor de ruimtevaart. En juist daar ligt de toegevoegde waarde van deze regio; door de expertise die hier aanwezig is samen te brengen, kunnen we bijzondere technische oplossingen ontwikkelen van hoge kwaliteit.”

Doel
Het Smart Space Cluster is een bron voor kennisdeling tussen de partijen, die minstens vijf business cases moet opleveren voor de ruimtevaart. Daarnaast zal deze technologische kruisbestuiving eveneens waardevol kunnen zijn voor de gezondheidszorg en de voeding- en maakindustrie. Het project zal zorgen voor grensverleggend onderzoek, leidend tot productinnovaties die de Oost-Nederlandse industrie versterken. Het Smart Space Cluster zal uiteindelijk ook resulteren in extra werkgelegenheid, wat onder andere gunstig is voor het bieden van kansen aan jongeren en hun
opleiding.

Bij het Smart Space Cluster zijn de bedrijven Inspiro, Mecon, NOVA, PMP, Prange, Q-Concepts, SRON, Sumipro, Veldlaser, de Radboud Universiteit en Universiteit Twente betrokken.

 

|

HOME