|
|

MVO 490x472
Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO)
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor Prange het
verantwoordelijk omgaan met de gevolgen van onze bedrijfsactiviteiten.
Wij maken weloverwogen keuzes op gebied van bedrijfsvoering,
innovatie en groei, met respect en voordeel voor mens, milieu en
maatschappij. Waar mogelijk nemen we maatregelen om verspilling,
energiegebruik en milieubelasting zoveel mogelijk te beperken.

Wij willen dit realiseren door:
–  Het bieden van een prettige, professionele en gezonde / veilige werkomgeving.
–  Werknemers de ruimte bieden om zich individueel en sociaal te ontwikkelen.
–  Bij bedrijfsprocessen, materiaalgebruik, transport en huisvesting
    het milieu ontzien.
–  Economische resultaten te behalen die gericht zijn op continuïteit /
    groei van het bedrijf.
–  Te werken aan en investeren in duurzame zakelijke en
    maatschappelijke relaties.
–  Zakelijke relaties te betrekken bij – en inspireren met – ons MVO beleid.